-->
Strona główna | Mapa serwisu | English version  
Ryszard Kusz
Strona domowa
Stronka jest moją wizją rzeczywistości ukrytej przed ludźmi, robiona przy małej wiedzy warsztatu webmastera
O sprawach tu poruszanych nie dowiesz się w oficjalnych mediach

”i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” - [Jan 8, 32]
Wieczny silnik Potapowa
Nauka i technika > Utajnione technologie > Wieczny silnik Potapowa
Wieczny silnik molekularny Potapowa

W tym linku informacja o pierwszym w świecie silniku molekularnym zbudowanym pod kierownictwem akademika Potapowa w Zakładach im. Diegtariewa s.a. http://www.zid.ru/ru/products/perspective/md.html

Przewidywany czas pracy silnika bez użycia paliwa: 30 lat.

Zastosowanie: w transporcie, produkcji energii
Zakłady Diegtariew przyjmują zamówienia na zbudowanie autonomicznych kompleksów
o mocy 1 MW na bazie tego silnika!
Telefon; Rosja (09232) 918-03

wieczny silnik - wygląd zewnętrzny

Silnik wieczny Potapowa - wprowadzenie znajduje się w tym linku:

Faktycznie wynalazek ten jest oparty jak sam w innej publikacji oświadczył na wyciągniętych z szafy wcześniejszych badaniach nad teoriami Schaubergera. Ważniejsze podpunkty opracowania w skrócie.

4.5 Możliwości wydzielania energii więzi przy wirowaniu ciał.

Relatywne uogólnienie teorii wirów było znane jeszcze w latach 20-tych ub wieku, a do lat 90-tych nie tylko nikt nie ujawnił o odkryciu promieniowania elektromagnetycznego i innych zjawisk wydzielania energii przy wirowaniu ciał makroskopowych, ale nikt tez nie postawił pytania o konieczności takich badań.

5.3 Zagadkowe pola torsyjne.

Szypow i Akimow uzgodnili ze nośnikiem wzajemnych oddziaływań jest neutrino. Nigdy ci autorzy nie nazwali neutrina tachionami i dlatego nie kazali mówić o transcendentalnych neutrinach, a pisali ze w jakości kwantów pola torsyjnego występują niskoenergetyczne reliktowe neutrina. Za to narazili się na krytykę ujawniającą wynikające z tego zaprzeczenia. Jedna z nich to to że prędkość reliktowych kosmologicznych neutrin równa się prędkości światła a teoria Szypowa potrzebowała licznego rozpowszechnienia pól torsyjnych.   Z tej teorii wynikało ze szybkość rozchodzenia się pól torsyjnych jest 9x większa od prędkości światła w próżni.

Szypow i Akimow mrowia ze pierwszym eksperymentalnym potwierdzeniem tego sę rezultaty obserwacji astronomicznych astronoma Kozyriewa przedstawione w 1976r. Kozyriew obserwował gwiazdy przez teleskop-reflektor, zakryty nieprzenikliwym dla fal elektromagnetycznych dachem.

Odkrył że kiedy teleskop był skierowany w niektóre części nieba oporność na ciepło opornika, umieszczonego płaszczyźnie fokalnej zmienia się. Takie sygnały rejestrował przy 3 położeniach teleskopu:
1.kiedy kierunek zgadza się z optycznym położeniem obiektu (gwiazdy/galaktyki). Przy tym sygnał idzie razem ze światłem <z przeszłości> bo światło gwiazdy zostało wypromieniowane przez nią kilka lat temu i cały czas był w drodze do nas.

2.kiedy kierunek odpowiadał prawdziwemu (obliczeniowemu) położeniu obiektu w momencie obserwacji ( sygnał dzisiejszy)

3.kiedy kierunek odpowiadał położeniu obiektu na ten moment kiedy światło wypromieniowane w momencie oglądania go z Ziemi dopiero doleci (sygnał z przyszłości) Było to przyjęte ze sceptycyzmem i 10 lat nikt o tym nie wspominał bo było to nieprawdopodobne. W 1990r grupa astronomów pod kierunkiem akademika Lawrienjewa i niezależnym od nich Pugaczem z Kijowa potwierdziła obserwacje Kozyriewa. Stronnicy teorii pól torsyjnych interpretowali te rezultaty jako obserwacje przekazu sygnałów przez pola zakrzywione wirującymi gwiazdami i galaktykami.

Dalej:

znaczy to że będące nosicielami oddziaływań sekretnych niskoenergetyczne wirujące (dysponujące spinem) neutrina mogą odlecieć od nas w przyszłość, a zostać tam transcendentalnymi, kręcić się do tylu zarówno w przestrzeni jak i w czasie.

W teorii tachionów nazywa się to inwersja.

Szypow i Akimow potwierdzają ze pola torsyjne zmieniają orientacje spinu elektronów  w naświetlanym promieniowaniem torsyjnym materiale.
Związana  z tym jest:

6.4 Hipoteza przeciwpotoku w wirach (turbina Schaubergera)

  p.12 Teoria ruchu wyjaśnia efekt Schaubergera tak ze wirujący strumień wody zmusza cześć energii cieplnej molekuł będący wewnętrzną energia strumienia, do pozostania w wirującym strumieniu, ma przechodzić w energie kinetyczna ruchu w kierunku prostopadłym do stycznej prędkości skręcania wokół osi wirującego strumienia.  Ostatniego wymaga prawo zachowania momentu ilościowego ruchu strumienia. A prawo zachowania impulsu wokół jego osi wirowania wymaga, by przy tym pojawił się  przeciwpotok, lub powstało osiowe promieniowanie fotonów lub neutrina, kompensujące zmiany wydłużonego impulsu strumienia.
Zakłady im. Diegtariewa w St.Petersburgu oferują do sprzedaży tzw. wieczny silnik Potapowa.
Twierdzą jakoby przez 30-50 lat obywał się bez korzystania z paliw, a jego przeznaczenie jest możliwe do wykorzystania do transportu i do produkcji energii.
Gdyby się okazało ze jest to w pełni sprawne i działające urządzenie może stanowić przełom dla ludzkości.
Problemem jest bowiem to ze o ile założenia teoretyczne pod to urządzenie powstawały przez ok 30 lat w byłym ZSRR i były najkosztowniejszym programem badań naukowych w historii ludzkości (dla przeciwwagi taki sam program był w USA) i faktycznie wydaje się że w świetle publikowanych teorii nie można mieć już wątpliwości że tak było, to znając tradycyjnie już rosyjska technikę wykonywania przedmiotów masowego użytku można mieć już wątpliwości....
Co prawda już raz w historii tego typu agregaty były możliwe do skonstruowania w latach 30-ych ub. wieku, ale przeszkodziła w tym 2 Wojna Światowa, a teoria w oparciu o którą powstał ten wynalazek opracowana w latach 20-tych, została zaadoptowana do zbudowania maszyn latających tzw. latających talerzy potocznie zwanych UFO dla ukrycia tego zjawiska .
W tej chwili sugerowana cena za 1kW (1,36 KM) mocy urządzenia wynosi 500 USD
ale sądzę że przy produkcji seryjnej na masowa skale mogłaby być znacznie niższą.

Należy tu tylko wspomnieć że tak jak było powiedziane na posiedzeniu specjalnej Komisji
Senatu USA w 2000r ze kraje które jako pierwsze uzyskają dostęp i wdrożą te ciągłe jeszcze ściśle tajne technologie uzyskają zaskakujący skok ekonomiczno-technologiczny wyprzedając
znacznie pozostałe .


Opracowanie: Dariusz Nowak
Dodaj wpis do księgi gości

Pokaż wpisy
Kontakt: ryszard.k@poczta.itl.pl